V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B., vložka 554

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Obchodní firma: Strojírna Sedlice, a.s.
Sídlo: Sedlice u Blatné, Kostelní 401, PSČ 387 32
Identifikační číslo: 47239336
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
Ing. Josef Turner, dat. nar. 24. června 1955
č.p. 192, 384 81 Čkyně
den vzniku funkce: 25. června 2012
den vzniku členství: 25. června 2012

člen představenstva:
Václav Říha, dat. nar. 9. prosince 1990
Tržní 787, Strakonice I, 386 01 Strakonice
den vzniku členství: 25. června 2012

člen představenstva:
Miroslav Růžička, dat. nar. 30. prosince 1980
Sídliště 2 376, 387 32 Sedlice
den vzniku členství: 25. června 2012

Způsob jednání:
Za společnost jedná představenstvo a to vždy dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva na základě zmocnění dozorčí radou.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu a.s. připojí své podpisy společně dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva, písemně k tomu zmocněný dozorčí radou.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
Vladimír Růžička, dat. nar. 1. dubna 1954
Sídliště 2 376, 387 32 Sedlice
den vzniku funkce: 25. června 2012
den vzniku členství: 25. června 2012

člen dozorčí rady:
Ing. Václav Říha, dat. nar. 6. května 1966
Prof. Skupy 727, Strakonice I, 386 01 Strakonice
den vzniku členství: 25. června 2012

člen dozorčí rady:
Václav Krejčí, dat. nar. 17. dubna 1955
Nádražní 367, 387 32 Sedlice
den vzniku členství: 25. června 2012

Akcie:
35 000 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě
Základní kapitál:
35 000 000,- Kč
Splaceno: 35 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Jihočeské státni lesy České Budějovice.
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Valná hromada konaná nde 31. 7. 1999 rozhodla o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz/).
Dne: 07.06.2014 11:36:31
Údaje platné ke dni 07.06.2014 06:00:005