Akciová společnost Strojírna Sedlice

Vznikla privatizací strojního závodu Jihočeských státních lesů v roce 1992. Historie firmy se datuje od roku 1951. Ve své činnosti jsme navázali na dlouholetou tradici výrobce moderních a unikátních zařízení na zpracování dřevní hmoty a jednotlivých strojních zařízení. To, že nepatříme mezi velké podniky považujeme spíše za přednost, protože jsme schopni operativně a rychle reagovat i na nejnáročnější požadavky našich odběratelů. V podniku pracuje ca 40 zaměstnanců, z nichž převážná většina jsou kvalifikovaní svářeči a obráběči. Kvalitu vlastních dodávek i subdodávek sledujeme systémem vnitřní kontroly podle ISO 9001.