Historie podniku Strojírna Sedlice, a.s.

Historie firmy sahá do roku 1951, kdy jako vývojové středisko, strojní závod státního podniku Jihočeské státní lesy vyrábělo zařízení pro všechny lesní závody v Jihočeském kraji. Ze střediska kde pracovalo 10 zaměstnanců se postupně vyvinula až na strojní závod s 90 zaměstnanci. Hlavní činností od začátku byla technika, která usnadňovala zpracování vytěženého dřeva. Nejprve byly vyráběny drobné mechanismy jako lanovky a navijáky pro vytahování vytěženého surového dřeva na skládky, dále pak odkorňovače až do průměru dřeva 70 cm. Později se začala výroba orientovat na kvalitní strojní výrobu jednotlivých strojů a přesných svařovaných konstrukcí včetně obrábění.

Od roku 1992 v rámci privatizace českých podniků byla společnost přetransformována na akciovou společnost a získala jméno Strojírna Sedlice, a.s.

Za celou dobu existence Strojírny Sedlice bylo postaveno více než pět desítek různě velkých a různě mechanizovaných dřevařských závodů. V posledních letech byla vyrobená technologie úspěšně exportována do zahraničí například do Ruska, Rakouska, Německa, Bulharska, Belgie, Švýcarska, Kostariky , Ukrajiny, Maďarska a Polska.